- η ζωή της αντέλ του κολωνού του θεοδωράκη- ανασκόπηση
Video Installation, beaver, December 2013

audiovisual performative commentary to a tv series programe called Πρωταγωνιστές, episode 5, Η Αντέλ του Κολωνού where is partially examined contemporary lesbian identity in Greece and its tolerance by greek society.

Extracting each but only the questions and the commentaries that the journalist poses to its subjects, we come up with a performative portrait of the interrogator.

realized together with πράσινο καλσονάκι