Τίτλος: El león en Paris Ημερομηνία: 20/05/2007 Τόπος: Paris Performance artist(s): Μαρία Μητσοπούλου Σύνοψη: guerilla girls, Banlieue, La Haine.